Manifesto

Misyonu:

“Taraftarı olduğu Boluspor Kulübü’ne, içinde yaşadığı çevreye ve topluma artı değerler sağlamak”

Hedefleri:

– Taraftarı olduğumuz Boluspor Kulübü’ne düzenli proje üreten bir organizasyon haline gelmek.
– Üyelerimize, Boluspor Kulübü’ne en etkili şekilde destek verecek nitelikleri kazandırmak.
– Taraftarı olduğumuz Boluspor Kulübü için bilinçli, etkili ve güçlü bir kamuoyu desteği yaratmak.
– Türkiye’nin en başarılı taraftar guruplarından biri olmak.

Değerleri:

– Yarenler; Boluspor Kulübü’ne karşılık beklemeksizin destek olur ve hizmet eder.
– Yarenler; Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlıdır.
– Yarenler; Ülkesinin ve ulusunun çıkarlarını en üst düzeyde gözetir.
– Yarenler; Taraftarı olduğu Boluspor Kulübü’ne ve içinde bulunduğu topluma karşı duyarlıdır.
– Yarenler; Katılımcı ve üretkendir.
– Yarenler; Bolu’lu olma sıfatına yakışan davranışlar sergiler.
– Yarenler; Hayatın her alanında taraftarı olduğu Boluspor Kulübü’nü temsil ettiğinin bilincindedir.